فرهنگ لغات و اصطلاحات Words & Expressions

سرفصل های این کتاب عبارتند از

 1. Fundamentals

 2. Level 1

 3. Level 2

 4. Level 3

 5. Level 4

 6. Level 5

250,000 تومان

درباره نویسنده

H.Ovashli

کتاب فرهنگ لغات و اصطلاحات Words & Expressions – ساتل

ترجمه ها به نحوی دقیق تعيين شده اند تا شما پس از خواندن توضیح مفاهیم و مطالعه ترجمه ها مفاهیم را بطور كاملاً عملی درك كنید .

 کتاب فرهنگ لغات و اصطلاحات 6 جلد دریک جلد شامل سطوح:

 1. (سطح پایه) Fundamentals

 2. (سطح مقدماتی) Level 1

 3.  (سطح پیش متوسطه) (Level 2

 4. (سطح متوسطه) Level 3

 5. (سطح پیشرفته 1) Level 4

 6. (سطح پیشرفته 2) Level 5

در این کتاب خواهیم آموخت :

 • ترجمه لغات و اصطلاحات هر درس براساس دوره کامل کتاب های  Summit & Top Notch
 • توضیح نکات گرامری دروس